Ние се грижим за вас
Ние се грижим за вас
Запази час

КОИ СМЕ НИЕ

Медицински център „Медикал плюс“ е сравнително ново здравно заведение, но всеки от специалистите в нашия екип е един от най-добрите в своята област. Поемаме ангажимента не само да лекуваме заболяването с най-съвременните методики, но и да се отнесем към вас с разбиране и съпричастност, защото всеки пациент боледува различно и преживява стресът от заболяването различно. Именно това е и нашата мисия-да ви направим активен участник във процеса на излекуването, като уважим мнението ви, предоставим ви ясни и разбираеми обяснения за целият процес от поставянето на диагнозата, през средствата за лечение , до оздравяването или овладяването на заболяването. Независимо кой от специалистите които работят при нас ще изберете,терапевтичният процес включва три основни дейности: специализирана оценка на състоянието,терапия и проследяване.

По време на прегледа се предоставя спокойна и доверена среда, която дава възможност за разговор, изследване на проблемите, разбиране на диагнозата, проявите на заболяването и на предложения терапевтичен подход.

Конфиденциалност

Всички консултации са напълно конфиденциални. Никаква информация не се предоставя на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.

Специализирана оценка на състоянието

Осъществява се при първичната консултация и включва:

  • Специализирана оценка на състоянието и проблемите
  • Изграждане на терапевтичен план
  • Информиране и обсъждане с пациента за състоянието и подходящата терапия
  • Обсъждане на възникнали въпроси
  • Предписване на медикаментозно лечение, когато това е необходимо
  • Обсъждане на други терапевтични подходи

Терапевтични подходи

Лечението на здравните проблеми включва различни видове терапия. Изборът на терапия се извършва след първоначална оценка на състоянието, като се вземат предвид различни фактори: естество, продължителност и тежест на състоянието; възраст, личностови особености и нагласи на пациента и други. При някои състояния се предпочита медикаментозно лечение, при други – инвазивно или чрез използването на различна медицинска техника, при трети - комбинирано приложение на медикаменти и немедекаментозен подход. Възможностите са различни и се преценяват индивидуално при всеки конкретен случай. По време на консултацията изборът на терапия ще бъде обсъден. На всеки пациент се предоставя възможност за въпроси както по отношение на състоянието, така и по отношение на всички аспекти на терапевтичния процес. Някои пациенти имат специфични изисквания за медикаментозно лечение или немидекаментозно такова. В такива случаи винаги се дискутира относно плюсовете и минусите на всеки от терапевтичните подходи и се взема решение кое лечение е най-подходящо в конкретния случай. Вземането на решение за започване на терапия се осъществява след постигането на съгласие между терапевта и пациента.

Проследяване

В зависимост от индивидуалните особености и естеството на здравния проблем, при първоначалната консултация се уточнява необходимостта от проследяващи консултации, които включват текуща оценка на състоянието, оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки за лечение.

Запази час