д-р Десислава Караджова, МЦ Медикал Плюс 2

Информация

Д-р Десислава Караджова е опитен специалист и Завеждащ Първо психиатрично отделение към Втора психиатрична клиника.

Към момента д-р Караджова е част от екипа специалисти на МЦ Медикал Плюс 2 Варна.

Образование и квалификация

1997-2003 МУ “Проф.д-р Параскев Стоянов“ гр.Варна
1991-1996 ІVЕГ “Фредерик Жолио Кюри“ гр.Варна

Придобита специалност:
Диплома за магистър по медицина, професионална квалификация лекар-ординатор
Свидетелство за призната специалност по психиатрия.

Трудов стаж:
месец 06.2013 г. - до момента: МБАЛ “Св.Марина“-Варна, Първо
психиатрично отделение към Втора психиатрична клиника

04.2007-06.2013 г. МБАЛ “Св.Марина“-Варна, Второ психиатрично отделение към Първа психиатрична клиника

Заемна длъжност до момента: Завеждащ Първо психиатрично отделение към Втора
психиатрична клиника

Езикова подготовка:
английски – писмено и говоримо
испански – писмено и говоримо
д-р Десислава Караджова, МЦ Медикал Плюс 2
МЦ Медикал Плюс, ул. Русе 17

Запиши час по телефона!

Запишете час при специалист бързо и лесно, като се обадите на телефон