5.0
Рейтинг в Superdoc базиран
на 647 пациента
Д-р Мария Ангелова, МЦ Медикал Плюс

Информация

Д-р Мария Ангелова е специалист акушер-гинеколог във Варна и Бургас с 20 години медицински опит. Извършва профилактика, диагностика и лечение на акушеро-гинекологични заболявания, проследяване на бременност, ултразвукова диагностика.

През 2007 г. и 2008 г. д-р Ангелова работи в Медицински център за асистирана репродукция Варна, а в периода от 2008 г. до 2018 г. е асистент към катедра Акушерство и гинекология на Медицински университет Варна. Работи в СБАГАЛ "Проф. Д. Стаматов", както и в АМЦСМП "Д-р М. Давидков", сектор асистирани репродуктивни технологии. От 2015 г. работи в МБАЛ Св. Анна Варна, а към момента е част и от екипите специалисти на МЦ Медикал плюс Варна и ДКЦ Бургасмед Бургас. Владее английски език.

Образование и квалификация

Завършва Медицински университет Варна през 2000 г. Своята специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина придобива през 2007 г.
Член на Български лекарски съюз;
Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.
2015
Допълнителна квалификация

Диагностична и офис хистероскопия I-во ниво, Медицински университет Плевен;

2013
Допълнителна квалификация

Диагностична лапароскопия в гинекологията I-во ниво, Медицински университет Плевен;

2007
Допълнителна квалификация

Ултразвукова диагностика в Акушерството и гинекологията, Медицински университет Варна;

Д-р Мария Ангелова, МЦ Медикал Плюс

Работи с НЗОК

МЦ Медикал Плюс, ул. Русе 17

Запиши час по телефона!

Запишете час при специалист бързо и лесно, като се обадите на телефон