5.0
Рейтинг в Superdoc базиран
на 237 пациента
д-р Мила Бояджиева, МЦ Медикал Плюс

Информация

Доц. д-р Мила Бояджиева, дм е специалист ендокринолог във Варна с 20 години
клиничен опит. Провежда диагностика и лечение на пациенти с различни ендокринни
заболявания - на щитовидната жлеза, захарен диабет, затлъстяване, хипофизни и надбъбречни заболявания, остеопороза, както и други хормонални и метаболитни нарушения - синдром на поликистозни яйчници, ендокринни причини за проблеми в репродуктивната функция при жени и мъже, ендокринни заболявания по време на бременност, заболявания на паращитовидните жлези. Извършва ехография на шийна област. Д-р Бояджиева не преглежда деца.

След дипломирането си доц. Бояджиева специализира в областта на вътрешните болести в периода от 2002 г. до 2007 г., а през 2005 г. е зачислена като докторант към Учебен сектор по ендокринология на МУ Варна. От 2009 г. до 2022 г. работи последователно като асистент и ендокринолог в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ ''Св. Марина''Варна. Има опит в мониториране на контрола с глюкозни сензори при пациенти със захарен диабет. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Медикал плюс. Владее английски език.

Образование и Квалификация

Завършва Медицински университет - Варна през 1999 г. В периода 2002-2007 год. специализира в областта на вътрешните болести. От 2005 до 2022 год. работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна като докторант, специализант, асистент и доцент. Своята специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.

Придобива през 2012 г. Има придобита научна и образователна степен „доктор“ (2013 г.),
хабилитирана като „доцент“ (2017г.). Автор на редица публикации и научни съобщения в
специализирани медицински издания, участия като лектор в национални и международни
форуми.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Удостоверение за ултразвукова диагностика на шийна област
Множество национални и международни обучения – 15- ти Ендокринен курс,
организиран от Mayo Clinic, Барселона, Испания; Обучителен курс по управление на
захарен диабет в диабетен център STENO, Копенхаген, Дания; участия в международни
RISE – семинари и др.
„Donnell D. Etzwiler Scholar for 2019“ - стипендия на IDC, Minneapolis, USA

Ценоразпис

Първичен преглед
80 лв
Ехография на щитовидна жлеза
50 лв
Преглед + ехография
120 лв
д-р Мила Бояджиева, МЦ Медикал Плюс
МЦ Медикал Плюс, ул. Русе 17

Запиши час по телефона!

Запишете час при специалист бързо и лесно, като се обадите на телефон