5.0
Рейтинг в Superdoc базиран
на 70 пациента
д-р Станислав Ненков, МЦ Медикал Плюс

Информация

Д-р Станислав Ненков е специалист хирург и мамолог във Варна с над 29 години медицински опит. Извършва лапароскопска хирургия на жлъчен мехур, апендикс, както и конвенционална хирургия: стомашночревна, колоректална, оперативно лечение на хернии и хирургия на перианалното пространство (хемороиди, фистули, апцеси), оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на кожата и мекотъканни тумори, лечение на трудно зарастващи рани. Интересите му са насочени към съвременните проблеми свързани с рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, ранна диагностика, съобразено с утвърдените световни стандарти, включващо клиничен преглед, тънкоиглена аспирационна биопсия, щанцова биопсия, биопсия на сентинелни лимфни възли. Провежда, насочва, организира и координира предоперативно и след оперативно консултиране. Д-р Ненков не преглежда деца.

Д-р Ненков завършва висше образование в Медицински университет-Варна през 1994 г.
Започва като клиничен ординатор във Втора хирургична клиника на ОРКБ – Варна. Придобива специалност „Хирургия” през 2002 г. От 2002 г. е част от екипа на хирургичното отделение към СБАЛОЗ „М.Марков” – Варна.

Провежда, насочва, организира и координира предоперативно и след оперативно консултиране.
В следдипломната си квалификация д-р Ненков има завършени следните курсове и обучения в областта на хирургията: Онкохирургия – основен курс /2002 г. УСБАЛО, София/ Диагностична и оперативна лапароскопска хирургия /2008-2009 г. Израел/ Онкопластичен подход при рак на млчената жлеза /2015 г. УСБАЛО, София/.

Членува в Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество.

Медицински услуги

Работи върху съвременните проблеми свързани с рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, ранна диагностика, съобразено с утвърдените световни стандарти, включващо клиничен преглед, тънкоиглена аспирационна биопсия, щанцова биопсия, биопсия на сентинелни лимфни възли.

Работи лапароскопска /безкръвна/ хирургия на жлъчен мехур, апендикс. Конвенционална хирургия: стомашночревна, колоректална /дебелочревна хирургия/, оперативно лечение на хернии и хирургия на перианалното пространство /хемороиди, фистули, апцеси/.
Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на кожата и мекотъканни тумори.

Лечение на трудно зарастващи рани.

Ценоразпис

Първичен преглед
80 лв
Преглед и ехограф
110 лв
д-р Станислав Ненков, МЦ Медикал Плюс
МЦ Медикал Плюс, ул. Русе 17

Запиши час по телефона!

Запишете час при специалист бързо и лесно, като се обадите на телефон